En ny internasjonal økonomisk orden og norsk politikk overfor u-landene [A New International Economic Order and Norwegian Policy Towards Developing Countries]

Non-refereed Journal Article

Hveem, Helge (1975) En ny internasjonal økonomisk orden og norsk politikk overfor u-landene [A New International Economic Order and Norwegian Policy Towards Developing Countries], Forum for utviklingsstudier(9): 26–44.

Authors

Helge Hveem

Helge Hveem

Researcher