Kvinner i Forsvaret og implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet: Potensial, status og anbefalte tiltak [Women in the Norwegian Armed Forces and Implementation of UN SC Resolution 1325 on women, peace and security: Potential, status and recommendations ]

Report - Other

Skjelsbæk, Inger; & Torunn L. Tryggestad (2007) Kvinner i Forsvaret og implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet: Potensial, status og anbefalte tiltak [Women in the Norwegian Armed Forces and Implementation of UN SC Resolution 1325 on women, peace and security: Potential, status and recommendations ], Report commissioned by the Defence Study 2007. Oslo.

Authors

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Research Professor

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Deputy Director PRIO & Director of the PRIO Centre on Gender, Peace and Security

Research Groups