Kvinner i Forsvaret og implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet: Potensial, status og anbefalte tiltak [Women in the Norwegian Armed Forces and Implementation of UN SC Resolution 1325 on women, peace and security: Potential, status and recommendations ]

Report - Other

Skjelsbæk, Inger; & Torunn L. Tryggestad (2007) Kvinner i Forsvaret og implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet: Potensial, status og anbefalte tiltak [Women in the Norwegian Armed Forces and Implementation of UN SC Resolution 1325 on women, peace and security: Potential, status and recommendations ], Report commissioned by the Defence Study 2007. Oslo.

Authors

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Research Professor

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Senior Researcher. Director of the PRIO Centre on Gender, Peace and Security

Research Groups