Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]

Edited Volume

Skjelsbæk, Inger; Hege Skjeie; & Torunn L. Tryggestad, eds, (2008) Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]. Oslo, Norway: PAX.

​​Jubileumsbok til Helga Hernes

Hvordan kan vi skape en verdensorden som kan minske kjønnsbaserte krenkelser og vold mot kvinner i krig og konflikt. Hvordan kan vi styrke kvinners deltagelse i fredsprosesser? Disse spørsmålene har vært en ledetråd i Helga Hernes' arbeid med kjønnsperspektiv på krig og konflikt de siste årene.

Editors

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Research Professor

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Senior Researcher. Director of the PRIO Centre on Gender, Peace and Security

Research Groups

Past Events