Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]

Edited Volume

Skjelsbæk, Inger; Hege Skjeie; & Torunn L. Tryggestad, eds, (2008) Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]. Oslo, Norway: PAX.

​​Jubileumsbok til Helga Hernes

Hvordan kan vi skape en verdensorden som kan minske kjønnsbaserte krenkelser og vold mot kvinner i krig og konflikt. Hvordan kan vi styrke kvinners deltagelse i fredsprosesser? Disse spørsmålene har vært en ledetråd i Helga Hernes' arbeid med kjønnsperspektiv på krig og konflikt de siste årene.

Editors

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Research Professor

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Deputy Director PRIO & Director of the PRIO Centre on Gender, Peace and Security

Research Groups

Past Events