Svar til Elster [Response to Elster]

Non-refereed Journal Article

Hegre, Håvard (2008) Svar til Elster [Response to Elster] , Nytt Norsk Tidsskrift 25(4): 394–396.

Authors

Håvard Hegre

Håvard Hegre

Research Professor