Murar - Essäer om makt, identitet och territorialitet [Walls - Essays on Power, Identity and Terrtoriality]

Monograph

(1995) Murar - Essäer om makt, identitet och territorialitet [Walls - Essays on Power, Identity and Terrtoriality]. Ålborg: Nordisk sommeruniversitet.