Murar. Essäer om makt, identitet och territorialitet [Walls: Essays on Power, Identity and Terrtoriality]

Monograph

Tunander, Ola (1995) Murar. Essäer om makt, identitet och territorialitet [Walls: Essays on Power, Identity and Terrtoriality]. Ålborg: Nordisk sommeruniversitet.

Authors

Ola Tunander

Ola Tunander

Research Professor Emeritus