FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet

Book Chapter

Tryggestad, Torunn L. (2014) FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, in Gender I Forsvaret. Fra Teorit Til Praksis. Oslo: Abstrakt Forlag (95–124).

Authors

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Senior Researcher. Director of the PRIO Centre on Gender, Peace and Security

Research Groups