Samfunnslære for videregående skole

Monograph

Berg, Arngeir; & Elstad, Eyvind (1992) Samfunnslære for videregående skole. : .