Rune Ottosen left PRIO in 1996. The information on this page is kept for historical reasons.

Rune Ottosen

Latest publications

All publications

Rune Ottosen (1995)
Enemy Images and the Journalistic Process

Journal article in Journal of Peace Research

Rune Ottosen & Martin Eide (1994)
"Science Journalism" without Science Journalists

Journal article in Public Understanding of Science

Rune Ottosen (1994)
The Mass Media as Mythmaker of Smart Bombs and Commercializer for the Weapons Industry

Book chapter in Lessons from the Gulf War: Social Science Findings

Rune Ottosen (1994)
Mediestrategier og fiendebilder i internasjonale konflikter: Norske medier i skyggen av Pentagon

Monograph

Rune Ottosen (1993)
Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen

Book chapter in Verda sett gjennom fjernsynsskjermen

Rune Ottosen (1993)
Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen

Book chapter in Verda sett gjennom fjernsynsskjermen

Rune Ottosen (1992)
The Allied Forces Media Victory in the Gulf. Waterloo for Journalism

Journal article in The NORDICOM Review of Mass Communication Research

Rune Ottosen (1992)
Media and War Reporting: Public Relations vs. Journalism

PRIO Report

Rune Ottosen (1992)
Truth: The First Victim of War?

Book chapter in Triumph of the Image: The Media's War in the Persian Gulf - A Global Perspective

Rune Ottosen (1991)
Enemy Images in Norwegian Media since the Thaw in East-West Relations

Journal article in The NORDICOM Review of Nordic Mass Communication Research

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙