Rekruttering med mål

Popular Article

Tønnesson, Stein; Bernt Aardal & Kristian Berg Harpviken (2009) Rekruttering med mål, Aftenposten, 23 March.

FORSKERSKOLE. Vi bør få en ordning med flerårige forskerskoler, drevet av forskningsinstitutter i samarbeid med universiteter og høyskoler.

Read it on Aftenposten's website (in Norwegian)

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor

Bernt Aardal

Bernt Aardal

Chair of PRIO Board

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Research Professor

Projects