Hvilken vei skal byene gå? [Which Way Will Cities Go?] - PRIO

Hvilken vei skal byene gå? [Which Way Will Cities Go?]

Popular Article

Hoelscher, Kristian; Hanne Cecilie Geirbo; Ingrid Nytun Christie; Lisbet Harboe & Sobah Abbas Petersen (2016) Hvilken vei skal byene gå? [Which Way Will Cities Go?], Dagsavisen, 18 October.

​​​​Denne uken pågår det viktigste møtet om byer og utvikling på flere tiår. FN-konferansen Habitat III som finner sted i Quito, Ecuador, vil sette agendaen for byutvikling i dette århundret.

​​​

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hvilken-vei-skal-byene-g%C3%A5-1.792205