This UN resolution is essential as background for this year's nobel prize. PRIO offers a briefing for journalists. The invitation below is in Norwegian, but it will be no problem for non-Norwegian journalists to follow the presentation and ask questions! PRESSEBRIEF før Nobelprisutdelingen

Nobels fredspris går i år til tre kvinner som på forskjellig vis har utmerket seg i sin kamp for kvinners rett til å delta i konfliktløsning og fredsbygging.

I sin begrunnelse for tildelingen refererer Nobelkomiteen til FNs Sikkerhetsråds resolusjon nummer 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

Mer enn noen annen FN-resolusjon har denne blitt støttet av en bredt sammensatt internasjonal kvinnebevegelse. Årets fredspris blir derfor feiret verden rundt. Ikke bare som en pris til de tre utpekte vinnerne, men som en generell anerkjennelse av kvinners innsats for fred. Nøkkelordet for denne feiringen er Resolusjon 1325 – en resolusjon som ikke er så godt kjent i miljøene utenfor kvinnebevegelsen.

HVA ER 1325? Hvorfor er den viktig?

PRIO har gleden av å invitere til et uformelt presseseminar der vi

· gir en grunnleggende introduksjon til hva Resolusjon 1325 står for,

· hvordan 1325 gradvis har bidratt til å endre vår oppfatning av internasjonal fred og sikkerhet,

· og ikke minst hvorfor og hvordan 1325 knyttes opp til årets fredsprisvinnere.

PRIO-forskerne Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad vil holde korte innledninger, før det blir anledning til spørsmål og diskusjon.

Møtet vil bli ledet av Helga Hernes, og Kristian Berg Harpviken vil delta.

Det vil bli enkel servering.