Hvorfor lyktes ikke president Obama med å skape fred mellom Israel og palestinerne?

Innledning: Hilde Henriksen Waage, PRIO/UiO
Kommentar: Geir Lundestad, Nobelinstituttet
Ordstyrer: Kristian Berg Harpviken, PRIO

NB! This event will be held in Norwegian Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten gir en levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsten-eksperter. Boken formidler forfatterens mangeårig forskning på feltet og sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om regionen - fra osmansk tid til «den arabiske våren». Boken vektlegger spesielt stormaktenes rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, over den kalde krigens alliansepolitikk - til USAs og de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid.

Hilde Henriksen Waage (PRIO/UiO) vil gi en innledning om hvorfor president Obama ikke lyktes med å skape fred mellom Israel og palestinerne, etterfulgt av kommentar av Geir Lundestad (Nobelinstituttet). Kristian Berg Harpviken (PRIO) vil være ordstyrer.

Et videoopptak av arrangementet er tilgjengelig.