Julie Lunde Lillesæter
Julie Lunde Lillesæter

PRIO og Aschehoug forlag inviterer til Bokbad med Inger Skjelsbæk og den kvinnen hun forteller om i "Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor", nemlig Helga Hernes.

Boken er et bidrag i Aschehougs serie Stemmer, som utgis i anledning av at det er 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge.

Vi byr på et spennende møte, der Aschehougs Nazneen Khan Østrem intervjuer Inger Skjelsbæk og Helga Hernes.

Lett servering!

This seminar will be held in Norwegian. A video recording of the seminar is available here.