These events will be held in Norwegian.

Afghanistan-uka 2014 går av stabelen 17. mars og varer til 23. mars. Den 18. mars blir det holdt to debatter hos PRIO om Afghanistans fortid og fremtid:

Debatt: Oppdrag utført? Hva har Norge oppnådd i Afghanistan?

Tid: 18 March 2014 16:00-17:30
Sted: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

Kravet om gjennomgang av Norges Afghanistanengasjement fremmes med stor kraft av flere politikere. Nå som de internasjonale styrkene trekkes ut, er det på tide med en slik gjennomgang? Hva var begrunnelsen tilbake i 2001-02, da Norge gikk inn med soldater, diplomater og bistand? Har begrunnelsen endret seg under marsjen? Hva har man lykkes med, hva har evt. vært mindre vellykket?

I panelet:

  • Trine Skei Grande
  • Elisabeth Eide
  • Bård Vegar Solhjell
  • Jan Egeland
  • Oberstløytnant Daltveit
  • Regina Alexandrova

Moderator: Arne Strand

Debatten etterfølges av 30 minutters kaffepause før neste debatt.

Debatt: Hva nå? Afghanistan i skjebneåret 2014

Tid: 18 March 2014 18:00-19:30
Sted: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

Fremtidig forpliktelse? Hva bør Norge gjøre i Afghanistan etter 2014?

Gjennom sitt omfattende engasjement i Afghanistan har Norge bygd kunnskap, reist forventninger, og satt i gang langsiktige prosjekter. Med uttrekkingen i 2014 reduseres den internasjonale innflytelsen, og vi kan få se nye utfordringer, både politisk og sikkerhetsmessig. Har Norge en forpliktelse til et omfattende langsiktig engasjement? I så fall, hva er målene? På hvilke områder bør innsatsen rettes inn? Kan vi tenke oss en situasjon der engasjementet bør kuttes?

I panelet:

  • Robert Mood
  • Norunn Grande
  • Ahmad Yasir Ghulami
  • Arne Strand

Moderator: Kristian Berg Harpviken

Matservering etter debatten.

Arrangører: Afghanistankomiteen, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Chr. Michelsen Institutt (CMI)

Det fulle programmet for Afghanistan-uka 2014 finner du på uka.afghanistan.no.