Norges interesser, rolle og politikk i dette bildet.

Utenriksminister Børge Brende i dialog med direktørene Ulf Sverdrup, NUPI og Kristian Berg Harpviken, PRIO.

Møteleder er Terje Svabø.

This seminar will be held in Norwegian.

Fri adgang. Enkel servering

Unfortunately, no more spaces are available at this seminar. You may follow a live streaming of the seminar from 17:00by following this link.

Dette seminaret er et samarbeid mellom PRIO, NUPI og Polyteknisk forening.