Seminaret er fulltegnet, og vi har stengt registreringen. Hvis du vil stå på venteliste, kan du sende en epost til ingeborg@prio.no.

Seminaret er en del av prosjektet ‘Negotiating the Nation: Implications of ethnic and religious diversity for national identity' (NATION), som er ledet av PRIO. Prosjektet utforsker hvordan økt mangfold påvirker opplevelser og forståelser av nasjonen som fellesskap. Vi fokuserer på forhandlinger om nasjonen, nasjonal identitet og tilhørighet i Norge.

Forhandlinger om nasjonen kan foregå på alle plan i samfunnet vårt; i våre hverdagsliv, i barnehagen og på legekontoret. Tilhørighet og fellesskap oppleves og forhandles om lokalt og i hverdagen, på alle arenaer hvor involverte mennesker påvirkes-når man blir kjent på tvers av skillelinjer, når konflikter oppstår, og når forhandlinger foregår. Politikkutvikling er en ramme for de forhandlingene som pågår, enten statlige aktører er med på, eller legger til rette for, forhandlinger om hvem vi er som nasjon, samtidig er den offentlige debatten i tradisjonelle så vel som sosiale media førende.

Seminaret 6. november finner sted midtveis i prosjektperioden, og vi inviterer bidragsytere innenfor og utenfor akademia til å belyse spørsmålet: «Forhandler vi om norskhet?». Foreløpige analyser, funn og observasjoner fra NATION-prosjektet vil også presenteres. Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon.

PRIO Migration seminars are generally in English. This particular seminar is an exception.

Program:

08:00–08:30 **** Registrering og kaffe/te

08:30–08:40 Velkommen og presentasjon av programmet (Mette Strømsø, PRIO)

08:40-08:50 NATION-prosjektet og «forhandlinger om nasjonal identitet» (Marta Bivand Erdal, PRIO)

08:50-09:00 Jeg hører ikke hjemme noe sted (Hanna Asefaw, student, UiO)

09:00–09:10 Vegen til samhald (br Haavar Simon Nilsen, ordensbror og prest i Sankt Dominikus kloster, Oslo)

09:10-09:20 Utenlandsadopterte og hvordan de "gjør norskhet" (Yan Zhao, Forskergruppe «Kjønn, etnisitet og likestilling», Universitetet i Nordland)

09:20-09:30 Både samisk og norsk – kulturelle tilhørigheter i en nordnorsk hverdag (Astri Dankertsen, Universitetet i Nordland)

09.30-09.40 Samarbeid for inkluderende dialog (Omar Syed Gilani, Bydel Gamle Oslo)

09:40-10:10 **** Kaffepause

10:10-10:25 Vi ere en nasjon vi med. 17. mai-talen som integreringsarena (Bjørnar Buxrud, Masterstudent UiO)

Innvandring, mangfold og fellesskap. Nasjonsbygging i kongelige nyttårstaler fra 1960 til 2014 (Sandra Feride Demiri, Masterstudent UiO)

10:25-10:35 Hvor fremmede er «fremmedkrigerne»? (Katrine Fangen, UiO, og Åshild Kolås, PRIO)

10:35-10:45 FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon (Katrine Fangen, UiO, og Mari Vaage, tidl. UiO)

10:45-10:55 Hva vil det si å være norsk i dag? Inntrykk fra skolestiler og fokusgrupper med videregående skole-elever (Marta Bivand Erdal og Mette Strømsø, PRIO)

10:55-11.10 Feltdagboknotater om fellesskap og nasjonal identitet (Mette Strømsø, NATION; Rojan Tordhol Ezzati, NECORE; Noor Jdid, ACT (PRIO))

11.10-11.55 Hva slags forhandlinger om norskhet, hvem er aktørene og hvordan forhandler man?

Diskusjon med spørsmål og kommentarer fra salen og innlederne. (Ordstyrer: Thomas Hylland Eriksen (UIO))

11:55-12:00 Takk for idag

12:00–13:00 **** Enkel lunsj

Seminaret arrangeres i tilknytning til prosjektet «Negotiating the Nation: Implications of ethnic and religious diversity for national identity» (NATION). Prosjektet ledes fra Institutt for fredsforksning (PRIO) og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo, University of Sussex (Storbritannia) og Université Poitiers (Frankrike). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. (www.prio.org/nation)