Shutterstock
Shutterstock

Mange frykter at når innvandrere har sterke bånd til landet de forlot, så svekkes integreringen i Norge. Er det slik, og hva betyr det i så fall for politikkutforming?

Innledere:

Jørgen Carling: Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Carling er en av Norges mest internasjonalt profilerte migrasjonsforskere. Han leder for tiden et prosjekt om mennesker som lever i to land.

Marta Bivand Erdal: Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Erdal leder blant annet forskningsprosjekter om statsborgerskapets betydning og om konsekvenser av religiøst og etnisk mangfold i det norske samfunnet.

Det blir også forberedte kommentarer og muligheter for spørsmål og diskusjon.

Frokost serevers fra kl. 08.00, og programmet startet 08.30.

Påmelding er påkrevd.