Norges forskningsråd har nylig gjennomført en omfattende evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene i Norge. Evalueringen konkluderer med at instituttene har stor verdi for det norske samfunnet.

Samtidig har en rekke institutter slått seg sammen med større aktører i UoH-sektoren de siste årene, og nye sammenslåinger er under utredning. Det uttrykkes bekymring over bærekraften til de minste instituttene, og over de langsiktige økonomiske rammebetingelsene for instituttene generelt.

I dette seminaret spør vi:

  • Bør Forskningsrådet ha sterkere strategisk styring av instituttene, og i så fall, hvordan løses dette på best mulig måte?
  • Hvordan kan man styrke instituttenes økonomi, og hva er riktig forhold mellom forskjellige typer bevilgninger?
  • Hvordan kan man best styrke samarbeidet mellom institutter og UoH-institusjoner?

Innledninger ved:

  • Bjørn Haugstad (statssekretær i Kunnskapsdepartementet)
  • Kristian Berg Harpviken (PRIO)
  • Siri Brorstad Borlaug (stedfortredende forskningsleder og forsker 2, NIFU)

Innledningene etterfølges av en debatt, ledet av Torkel Brekke