Photo: Red Cross
Photo: Red Cross

​Massive angrep på sivile i bl.a Syria, Jemen, Myanmar og Sør-Sudan. Angrep på sykehus og hjelpearbeidere. Drap og mishandling av krigsfanger. Enorme flyktningebehov. Tilbakeslag for den internasjonale straffedomstolen. Humanitærretten, eller krigens folkerett, er utvilsomt under press – og har egentlig vært det siden sin opprinnelse. Men i hvilken grad er den en del av løsningen? Hva er egentlig dens moralske begrunnelse, og er den realistisk?

​Vi inviterer til debatt om disse spørsmålene, med et panel bestående av praktikere, jurister, områdespesialister og filosofer. 

Medvirkende:

  • Mads Harlem, Folkerettsjurist med spesialisering i krigens folkerett
  • Evy Therese Dvergsdal, Leger Uten Grenser
  • Marte Nilsen, Institutt for fredsforskning (PRIO)
  • Gentian Zyberi, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
  • Lars Christie, University of Oxford
  • Maria Gabrielsen Jumbert, PRIO
  • Ordstyrer: Kristoffer Lidén, PRIO 

Seminaret arrangeres av Norsk senter for humanitære studier og Institutt for fredsforskning i samarbeid med Norsk senter for menneskerettighteter

Hovedspråket på eventet er norsk, men man kan delta med innlegg på engelsk.  

Arrangementet er fredagspilsvennlig.