https://analytic-storytelling.com/wp-content/uploads/2018/08/RodeKruis_Infographic_IHL.jpg. Red Cross
https://analytic-storytelling.com/wp-content/uploads/2018/08/RodeKruis_Infographic_IHL.jpg. Red Cross

Massive angrep på sivile i bl.a Syria, Jemen, Myanmar og Sør-Sudan. Angrep på sykehus og hjelpearbeidere. Drap og mishandling av krigsfanger. Enorme flyktningebehov. Tilbakeslag for den internasjonale straffedomstolen. Humanitærretten, eller krigens folkerett, er utvilsomt under press – og har egentlig vært det siden sin opprinnelse. Men i hvilken grad er den en del av løsningen? Hva er egentlig dens moralske begrunnelse, og er den realistisk?

Vi inviterer til debatt om disse spørsmålene, med et panel bestående av praktikere, jurister, områdespesialister og filosofer.

Medvirkende:

  • Mads Harlem, Folkerettsjurist med spesialisering i krigens folkerett
  • Evy Therese Dvergsdal, Leger Uten Grenser
  • Marte Nilsen, Institutt for fredsforskning (PRIO)
  • Gentian Zyberi, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
  • Lars Christie, University of Oxford
  • Maria Gabrielsen Jumbert, PRIO
  • Ordstyrer: Kristoffer Lidén, PRIO

Seminaret arrangeres av Norsk senter for humanitære studier og Institutt for fredsforskning i samarbeid med Norsk senter for menneskerettighteter.

Hovedspråket på eventet er norsk, men man kan delta med innlegg på engelsk.

Arrangementet er fredagspilsvennlig.