Getty images/Creative Touch
Getty images/Creative Touch

Den første fasen av Korona-epidemien har stilt det norske samfunnet overfor en rekke vanskelige dilemmaer. Etikk har blitt noe ‘alle’ snakker om.

https://zoom.us/j/3279823043

Spesielt mye fokus har blitt gitt til spørsmål rundt prioritering av pasienter i helsesektoren, og prioritering mellom ulike grupper pasienter, og mellom særlig sårbare grupper og barn og unge.

De siste ukene har gjort synlige skarpe etiske konflikter mellom ulike strategier og tilnærminger for å håndtere smittefare, behandling av syke og forholdet mellom helsetiltak og ‘resten’ av samfunnet.

Når vi går over i pandemiens andre fase, oppstår nye dilemmaer.

På dette digitale arrangementet med utgangspunktet i forholdet mellom juss og etikk diskuterer vi:

  • Hva må vi tåle av inngrep? Hva er enkeltmenneskets frihet versus kollektivet- har borgerne en plikt til å bidra, for eksempel via smittestopp appen- og bør testing av immunitet være frivillig?
  • Hvordan skal vi fordele ressurser og byrder fremover? Hva slags kunnskap om helsekonsekvenser og tiltak er god nok til å begrunne kortsiktige og langsiktige tiltak?
  • Hvordan skal vi leve sammen etter krisen? Hva slags etikk trenger vi for et ‘robust’ samfunn og kan jussen vise hva som er ‘rett’?

Innledere

Anne Kjersti Befring

Einar Duenger Bøhn

Henrik Syse

Moderator

Kristin Bergtora Sandvik

Teknisk moderator (ZOOM)

Malcolm Langford

Arrangør

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, PRIO, Universitetet i Agder og Bjørknes Høyskole