Afghanistankomiteen, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Nansen Fredssenter inviterer til utenrikspolitisk partidebatt.

Vi spør:

Hva er det vi har lært etter 20 år i Afghanistan? Hvordan kan vi bruke denne lærdommen fremover? Hva slags forpliktelser har vi nå ovenfor Afghanistan, afghanske flyktninger og afghansk diaspora i Norge?

Med oss har vi utenrikspolitiske talspersoner fra syv partier på Stortinget, samt Kristian Berg Harpviken fra PRIO, Torunn Wimpelmann fra CMI og Liv Kjølseth fra Afghanistankomiteen.

Debatten ledes av journalist Tove Gravdal.

Arrangementet strømmes på Youtube. Du finner det her.

Deltakere i debatten er:

Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet

Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet

Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti

Petter Eide, Sosialistisk Venstreparti

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet

Michael Tetzschner, Høyre

Robert Mood, Miljøpartiet De Grønne

Ola Elvestuen, Venstre

Program:

Velkommen, Liv Kjølseth

Introduksjon, Torunn Wimpelmann og Kristian Berg Harpviken

Åpningsrunde

Debatt og spørsmål fra salen, moderert av Tove Gravdal

Påmelding skjer kun via nettsiden her. Det vil være et begrenset antall plasser, så dersom du ikke kan delta allikevel ber vi om at du sier ifra så plassen din kan gå til neste på listen.