When playing this video, you connect directly with Vimeo, where the video is hosted. Vimeo sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Climate meets security or conflict. Photo: OSCE / Fran Hdez
Climate meets security or conflict. Photo: OSCE / Fran Hdez

Velkommen til et dagsaktuelt seminar om klima og sikkerhet. Norge har nå en plass i FNs sikkerhetsråd, og er derfor i en unik posisjon til å påvirke verdenssamfunnets tiltak på dette området.

I dette seminaret vil forskere, diplomater og andre eksperter diskutere myter og fakta, behov og muligheter.

  • Møteleder: Ingerid Salvesen
  • Deltakere i debatten: Kristin Halvorsen (CICERO), Halvard Buhaug (PRIO), Siri Ellen Hallstrøm Eriksen (NMBU) og Hans Olav Ibrekk (UD).

Det er ikke nødvending å melde seg på dette arrangementet. Det vil sannsynligvis bli registrering «i døra», avhengig av COVID-regler. Møt gjerne opp i litt god tid.

Dette seminaret er en del av Forskningsdagene 2021.