Martin Tranmæl: 'Stortinget har utspillet sin rolle. Nu befinder magten sig utenfor Stortinget.' Tranmæl i ferd med å rasere Stortingsbygningen. Johan Castberg og Gunnar Knudsen. Tegning av Otto Hjort i Hvepsen 1914. Photo: Hvepsen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Martin Tranmæl: "Stortinget har utspillet sin rolle. Nu befinder magten sig utenfor Stortinget." Tranmæl i ferd med å rasere Stortingsbygningen. Johan Castberg og Gunnar Knudsen. Tegning av Otto Hjort i Hvepsen 1914. Photo: Hvepsen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Dette arrangementet er utsatt på grunn av korona-situasjonen!

I dette arrangementet skal vi prate om trusler mot demokratiet.

Hvordan har de vært, og hva kan de bli? Her blir det både eksempler på kriser i norsk historie som satte demokratiet på spill, samt hva forskningen sier oss om hvordan demokratier ellers i verden har falt sammen.

Vi fokuserer på særlig tre trusler, og inviterer til diskusjon om hvor sannsynlige disse truslene er i Norge dag:

  • Revolusjon
  • Statskupp
  • Krig

Med oss har vi Postdoktor Magnus Rasmussen (UiO), Førsteamanuensis Sirianne Dahlum (UiO), og seniorforsker Haakon Gjerløw (PRIO). Ordstyrer er Thea Storøy Elnan, journalist i Morgenbladet.

Velkommen!

Påmelding: https://nettskjema.no/a/demokratitrusler

Dette arrangementet er er en del avOslo Peace Days 2021, og er et samarbeid mellom PRIO og Universitetet i Oslo.