Arnfinn Midtbøen, Zoja Ghimire, Justyna Bell, Waldemar Artur Szyngwelski and Marta Bivand Erdal. Photo: PRIO / Kristin Lowater
Arnfinn Midtbøen, Zoja Ghimire, Justyna Bell, Waldemar Artur Szyngwelski and Marta Bivand Erdal. Photo: PRIO / Kristin Lowater

​Velkommen til seminar på PRIO der den ferske NOU-en (NOU - Norges offentlige utredninger) om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrere vil diskuteres. 

This event - "Integration of Labour Migrants in Norway: Is There a Need for New Policy?" - will be held in Norwegian.

Seminaret finner sted torsdag 15. desember, to dager etter at NOU-en om intergreringspolitikk og arbeisinnvandrere lanseres. Vi inviterer utvalgsleder Arnfinn Midtbøen til å fortelle om innholdet i NOU-en, forskningsgrunnlaget, og utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

Program

13:00 Velkommen - Marta Bivand Erdal, forsker ved PRIO.

13:05 "Integrering av arbeidsinnvandrere i Norge: Er det behov for en ny politikk?" - Arnfinn Midtbøen, professor i sosiologi ved UiO og leder for NOU-en om intergreringspolitikk og arbeidsinnvandrere som lanseres 13. desember 2022.

13:45 Korte kommentarer fra panelet - Justyna Bell, forsker ved Nova/OsloMet, Zoja Ghimire, prosjektleder ved Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, og Waldemar Artur Szyngwelski, Enhetsleder nasjonal enhet i Caritas Norge..

14:00 Panelsamtale - Arnfinn Midtbøen, Justyna Bell, Zoja Ghimire, og Waldemar Artur Szyngwelski. Moderator: Marta Bivand Erdal.

14:15 Spørsmål, kommentarer og diskusjon med deltakere på seminaret og panelet.

15:00 Slutt.

Seminaret vil ikke bli direktestrømmet, men ett lydopptak vil gjøres tilgjengelig på denne siden i etterkant.