Arnfinn Midtbøen, Zoja Ghimire, Justyna Bell, Waldemar Artur Szyngwelski and Marta Bivand Erdal.
Arnfinn Midtbøen, Zoja Ghimire, Justyna Bell, Waldemar Artur Szyngwelski and Marta Bivand Erdal.

Velkommen til seminar på PRIO der den ferske NOU-en (NOU - Norges offentlige utredninger) om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrere vil diskuteres.

This event - "Integration of Labour Migrants in Norway: Is There a Need for New Policy?" - will be held in Norwegian.

Seminaret finner sted torsdag 15. desember, to dager etter at NOU-en om intergreringspolitikk og arbeisinnvandrere lanseres. Vi inviterer utvalgsleder Arnfinn Midtbøen til å fortelle om innholdet i NOU-en, forskningsgrunnlaget, og utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

Program

13:00 Velkommen - Marta Bivand Erdal, forsker ved PRIO.

13:05 "Integrering av arbeidsinnvandrere i Norge: Er det behov for en ny politikk?" - Arnfinn Midtbøen, professor i sosiologi ved UiO og leder for NOU-en om intergreringspolitikk og arbeidsinnvandrere som lanseres 13. desember 2022.

13:45 Korte kommentarer fra panelet - Justyna Bell, forsker ved Nova/OsloMet, Zoja Ghimire, prosjektleder ved Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, og Waldemar Artur Szyngwelski, Enhetsleder nasjonal enhet i Caritas Norge..

14:00 Panelsamtale - Arnfinn Midtbøen, Justyna Bell, Zoja Ghimire, og Waldemar Artur Szyngwelski. Moderator: Marta Bivand Erdal.

14:15 Spørsmål, kommentarer og diskusjon med deltakere på seminaret og panelet.

15:00 Slutt.

Seminaret vil ikke bli direktestrømmet, men ett lydopptak vil gjøres tilgjengelig på denne siden i etterkant.