When playing this video, you connect directly with Vimeo, where the video is hosted. Vimeo sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Arendalsuka 2023, Arendalsuka.no.
Arendalsuka 2023, Arendalsuka.no.

På oppdrag fra FNs generalsekretær har Sveriges mangeårige statsminister Stefan Löfven arbeidet for et mer effektivt internasjonalt samarbeid. Sammen med tidligere president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, har han ledet The High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB) med mål om å komme fram til konkrete og gjennomførbare tiltak og endringer i det multilaterale samarbeidet for å nå bærekraftsmålene. Resultatet er rapporten A Breakthrough for People and Planet (highleveladvisoryboard.org) .

Radikale endringer må til for å sikre en bedre internasjonal styring og verdensorden. Hvis ikke står vi foran en kollektiv kollaps i det multilaterale systemet, er det klare budskapet.

Vi er inne i en brytningstid. Stadig flere land går i en nasjonalistisk retning, autoritære ledere strammer grepet og demokratiutviklingen er reversert. FN og multilateralismen er i krise. Samtidig er vi midtveis i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Det ser ikke lyst ut.

I denne paneldebatten skal vi likevel drøfte mulighetene og høre om de nye og spennende ideene som for tiden lanseres. Vi skal også se på Skandinavias mulige rolle i gjenreisningen av en mer effektiv og legitim multilateralisme, som svarer på utfordringene i vår tid.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell tok i 2020 initiativ til prosjektet «Bistand mot 2030», som har lansert en rekke rapporter om muligheter og veivalg.

Simon Reid-Henry (PRIO) leder et internasjonalt nettverk av organisasjoner med radikalt nye forslag til finansiering av globale fellesbehov (GPIN).

Anne Marie Helland, direktør for internasjonal utvikling i PricewaterhouseCoopers (PWC), er medlem av regjeringens ekspertgruppe om hvordan vi kan nå bærekraftsmålene.

Solhjell, Reid-Henry og Helland vil stå for en oppløftende samtale med Löfven.

Vi ser fram til en spennende debatt der vi blant annet spør:

  • Hva må til for å gjenreise tilliten til FN og andre multilaterale organisasjoner?
  • Trengs det en reform, eller noe helt nytt?
  • Hvilken rolle kan Skandinavia spille?
  • Hvem skal betale for fellesgodene som vi alle vil ha?

Medvirkende

  • Stefan Löfven, tidligere svensk statsminister, nå leder for UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB)
  • Bård Vegar Solhjell, direktør for Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Simon Reid-Henry, forsker/professor ved PRIO, og co-chair i Global Public Investment Initiative (GPIN)
  • Anne-Marie Helland, direktør for internasjonal utvikling i PricewaterhouseCoopers (PWC)
  • Nina Bull Jørgensen, seniorrådgiver i Norad (ordstyrer)