Arendalsuka 2023, Arendalsuka.no.
Arendalsuka 2023, Arendalsuka.no.

På oppdrag fra FNs generalsekretær har Sveriges mangeårige statsminister Stefan Löfven arbeidet for et mer effektivt internasjonalt samarbeid. Sammen med tidligere president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, har han ledet The High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB) med mål om å komme fram til konkrete og gjennomførbare tiltak og endringer i det multilaterale samarbeidet for å nå bærekraftsmålene. Resultatet er rapporten A Breakthrough for People and Planet (highleveladvisoryboard.org) .

Radikale endringer må til for å sikre en bedre internasjonal styring og verdensorden. Hvis ikke står vi foran en kollektiv kollaps i det multilaterale systemet, er det klare budskapet.

Vi er inne i en brytningstid. Stadig flere land går i en nasjonalistisk retning, autoritære ledere strammer grepet og demokratiutviklingen er reversert. FN og multilateralismen er i krise. Samtidig er vi midtveis i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Det ser ikke lyst ut.

I denne paneldebatten skal vi likevel drøfte mulighetene og høre om de nye og spennende ideene som for tiden lanseres. Vi skal også se på Skandinavias mulige rolle i gjenreisningen av en mer effektiv og legitim multilateralisme, som svarer på utfordringene i vår tid.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell tok i 2020 initiativ til prosjektet «Bistand mot 2030», som har lansert en rekke rapporter om muligheter og veivalg.

Simon Reid-Henry (PRIO) leder et internasjonalt nettverk av organisasjoner med radikalt nye forslag til finansiering av globale fellesbehov (GPIN).

Anne Marie Helland, direktør for internasjonal utvikling i PricewaterhouseCoopers (PWC), er medlem av regjeringens ekspertgruppe om hvordan vi kan nå bærekraftsmålene.

Solhjell, Reid-Henry og Helland vil stå for en oppløftende samtale med Löfven.

Vi ser fram til en spennende debatt der vi blant annet spør:

  • Hva må til for å gjenreise tilliten til FN og andre multilaterale organisasjoner?
  • Trengs det en reform, eller noe helt nytt?
  • Hvilken rolle kan Skandinavia spille?
  • Hvem skal betale for fellesgodene som vi alle vil ha?

Medvirkende

  • Stefan Löfven, tidligere svensk statsminister, nå leder for UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB)
  • Bård Vegar Solhjell, direktør for Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Simon Reid-Henry, forsker/professor ved PRIO, og co-chair i Global Public Investment Initiative (GPIN)
  • Anne-Marie Helland, direktør for internasjonal utvikling i PricewaterhouseCoopers (PWC)
  • Nina Bull Jørgensen, seniorrådgiver i Norad (ordstyrer)