Dette seminaret er en del av Arendalsuka 2024.

Med Sveriges og Finlands inntreden i NATO så er hele Norden en del av forsvarsalliansen. Norge blir del av et nordisk-baltisk operasjonsområde, som knyttes sammen av Østersjøen. Nordkalotten og Barentshavet forblir kritisk viktige for NATO. Men, i en alliansesammenheng forventes Norge å spille en sentral rolle i mottak og videretransport østover, og på andre måter bidra til å sikre NATOs nye lange grense mot øst.

  • Hvordan tenkes det, og hvilke planer legges, i Norge nå for møte denne nye virkeligheten?
  • Hvilke føringer legges i den nye Langtidsplanen for Forsvaret, gjennom Stortingets bevilgninger, eller gjennom konkrete planer og prioriteringer?
  • Hvor ligger de viktigste sårbarhetene og hva kan gjøres for å håndtere disse?

Innenfor rammen av PRIO-prosjektet Ny Nordisk Sikkerhet samler vi et knippe godt informerte kompetanseprofiler, fra forsvar, næringsliv, forskning og politikk.

Medvirkenende