A Heart for War Victims by Magne Barth. North Deer Press
A Heart for War Victims by Magne Barth. North Deer Press

Magne Barth er en humanitærarbeider som har jobbet i noen av de største og mest komplekse krisene i verden, fra Afghanistan i 2000 til Irak i 2009 og Syria i 2013. Under hvert opphold har han skrevet refleksjoner om hverdagen sin, menneskene han har møtt og landene han har vært en gjest i. Disse brevene er nå samlet sammen til en bok som kan inspirere, opplyse og fascinere alt fra andre humanitærarbeidere til akademikere og medmennesker interessert i hvordan det er å jobbe med noen av dette årtusenets verste konflikter. Det finnes ikke mange andre slike bøker i verden som gir et unikt og personlig innblikk i det menneskelige ved humanitært arbeid i konflikt. Her hører vi om hvordan mennesker må finne tilbake til hverdagen sin og prøve å leve i de små øyeblikkene volden tar pause, om frustrasjonen over pågående vold og lidelse, og om håp og medmenneskelighet.

Røde Kors og PRIO inviterer til en fagsamtale for å høre hvordan Magne selv beskriver erfaringene sine og hvorfor det var så viktig for han å skrive denne boken. Det vil være Maria Gabrielsen Jumbert, seniorforsker fra PRIO, som vil lede samtalen og det blir tid til spørsmål og samtale med publikum.

Møt opp hos Røde Kors, Hausmanns gate 7, Oslo, og bli med på denne samtalen den 20. juni fra klokken 12:00 til 13:00. Samtalen holdes i 6. etasje i møterommet «Korset».

Samtalen vil også bli streamet her.