Publication frontpage.
Publication frontpage.

I en ny rapport krever forskere fra Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo (UiO) en konsekvensutredning av ‘Plan S’.

Ved å tilslutte seg denne planen har Forskningsrådet tatt mål av seg til å snu opp ned på hvordan forskning kvalitetssikres, forbedres, vurderes og deles. Til grunn for dette ligger ingen utredning av konsekvenser, og ingen høring blant dem som blir berørt.

Forskerne bak rapporten støtter kravet om åpen forskning, men mener dette kan oppnås på andre måter, uten de mest alvorlige konsekvensene. Rapporten peker på en lang rekke problematiske sider ved planen, som svekkelse av kvalitetssikring, mindre internasjonalisering og dårligere muligheter for å skille mellom god og dårlig forskning.

Rapporten kommer med anbefalinger som er rettet mot å sikre åpen tilgang til forskningsresultater, samtidig som forskningens integritet og samfunnsverdi opprettholdes.

Rapporten kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken