Odin Lysaker: Bibliography

13 publications

Cindy Horst & Odin Lysaker (2021)
Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as ‘Vanguard’

Journal article in Journal of Refugee Studies

Henrik Syse et al. (2017)
Negotiating Values: Norway in the wake of July 22

PRIO Project Summary

Odin Lysaker & Henrik Syse (2016)
The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies

Journal article in Nordic Journal of Human Rights

Odin Lysaker (2016)
Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet

Book chapter in Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn

Odin Lysaker (2015)
Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts

Book chapter in Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought

Henrik Syse & Odin Lysaker (2015)
Å tolerere satire: ytringsfrihetens moralske ansvar

Journal article in Sosiologi i dag

Odin Lysaker (2014)
Ytringsansvar styrker demokratiet

Popular article in Klassekampen

Odin Lysaker (2014)
Menneskerettigheter og etikk – spørsmål og svar

Popular article in MRbloggen - Norges Menneskerettighetsblogg

Henrik Syse & Odin Lysaker (2014)
Slik får vi en anstendig debatt

Popular article in Aftenposten, 22. september

Jonas Jakobsen & Odin Lysaker (2014)
Den sekulære religiøse tidsalder

Popular article in Morgenbladet

Odin Lysaker & Henrik Syse (2013)
Ingen ytringsfrihet uten etikk

Popular article in Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Odin Lysaker & Henrik Syse (2013)
Ingen ytringsfrihet uten etikk

Popular article in Aftenposten, 29 mai

Odin Lysaker & Henrik Syse (2013)
Etikk og ytringsfrihet: Side om side

Popular article in Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

By text

By year

By type

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙