Murar: Europas nya medeltid

Book chapter

Wæver, Ole & Ola Tunander (1994) Murar: Europas nya medeltid [Walls: Europe's New Middle Ages], in Europa och Muren: Om 'den andre', gränslandet och historiens återkomst i 90-talets Europa. Ålborg: Nordic Summer University (15–21).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙