Konflikt og konsistens: Globale brytninger og den norske utenrikspolitikken

Book chapter

Harpviken, Kristian Berg (2016) Konflikt og konsistens: Globale brytninger og den norske utenrikspolitikken [Conflict and Consistency: Global Shifts and Norwegian Foreign Policy], in Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk (291–310).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙