Konflikt og konsistens: Globale brytninger og den norske utenrikspolitikken

Book Chapter

Harpviken, Kristian Berg (2016) Konflikt og konsistens: Globale brytninger og den norske utenrikspolitikken [Conflict and Consistency: Global Shifts and Norwegian Foreign Policy], in Frønes, Ivar; & Lise Kjølsrød, eds, Det Norske Samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk (291–310).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙