Minoritetsvern og maktfordeling – nøkkel til fred i aktuelle kriser?

Report - Other

Harpviken, Kristian Berg (2016) Minoritetsvern og maktfordeling – nøkkel til fred i aktuelle kriser?, Er minoritetsvern god realpolitikk? Rapport fra konferanse om minoritetsvernets rolle i utenrikspolitikken. redigert av Ingvill Thorson Plesner og Ellen Stensrud.

Download publication
.pdf
Les mer på HLsenteret.no

​​​​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙