Innenfra, utenfra og tredjeposisjoner? Refleksiv posisjonalitet i forskning blant katolikker i Norge

Book Chapter

Erdal, Marta Bivand (2016) Innenfra, utenfra og tredjeposisjoner? Refleksiv posisjonalitet i forskning blant katolikker i Norge [Insider, outsider or third positions? Reflexive positionality in research among Catholics in Norway], in Aschim, Anders; Olav Hovdelien; & Helje Kringlebotn Sødal, eds, Kristne migranter i Norden [Christian migrants in the Nordic countries]. Kristiansand: Portal.

External link
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙