Resolution 1325 och den Nordiska Snabbinsatsstyrkan

Book Chapter

Olsson, Louise (2008) Resolution 1325 och den Nordiska Snabbinsatsstyrkan, in Anders W. Berggren, ed., Förutsättningar för att verka internationellt - Slutrapport från temaområde Människan i NBF 2004 - 2008. Stockholm: Försvarshögskolan.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙