Dagbøker fra Jerusalem. 20 år som brobrygger mellom religion og politikk

Monograph

Bakkevig, Trond (2017) Dagbøker fra Jerusalem. 20 år som brobrygger mellom religion og politikk [Diaries from Jerusalem. 20 Years as a Bridgebuilder between Religion and Politics]. Oslo: Kagge.

Buy the book at Kagge forlag

En innside­beretning fra et 20 år langt arbeid i fredens tjeneste.

Fred i Midtøsten, med de religiøses perspektiv, er mer enn interessant. Siden 1996 har Trond Bakkevig ledet et arbeid for samtaler mellom ledere fra islam, jødedom og kristendom. På utenriksdepartementets og Den norske kirkes oppfordring tok Bakkevig selv initiativ til å etablere en religiøs bak-kanal der ledere kunne møtes og snakke i fortrolighet om de mange utfordringer som politikere og diplomater har latt ligge.

Alle tre religioner har Jerusalem som sin hellige by, og utfordringer knyttet til Jerusalems historie og posisjon har stått sentralt, i tillegg til Midtøsten-konfliktens mange andre stridsområder. Det har vært mange opp- og nedturer for brobyggeren Bakkevig. Men som en Sisyfos har han utrettelig tatt fatt på å gjenoppbygge tillit mellom folk og å pense samtalene inn på rett spor.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙