Katolikk i Norge i dag

Popular article

Erdal, Marta Bivand (2016) Katolikk i Norge i dag [The Catholic Church in Norway Today], St. Olav – katolsk kirkeblad. 23 June.

Read the article here

Den katolske kirke i Norge har alltid vært preget av mangfold, men den enorme veksten det siste tiåret har bidratt til mer kompleksitet. Dette har konsekvenser for innsatsen for å skape og styrke felleskap og enhet. Hva vil det si å være katolikk i Norge i dag?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙