Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015

Report - External Series

Gustavsen, Elin Marthinussen; Guro Lien; & Andreas Forø Tollefsen (2017) Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015 [Norway in international operations 1990-2015], FFI-Rapport, 17. Kjeller, Norway: Norwegian Defence Research Establishment.

Read the report here
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙