Tillit over grensene: En gjennomgang av kunnskap om tillit, migrasjon og barnevern

Report – other

Korzeniewska, Lubomiła; Marta Bivand Erdal; Natasza Kosakowska-Berezecka & Magdalena Żadkowska (2019) Tillit over grensene: En gjennomgang av kunnskap om tillit, migrasjon og barnevern [Trust across Borders: A Review of the Literature on Trust, Migration and Child Welfare Services]. Gdańsk.

Spørsmålet om tillit, innvandrerfamilier og det norske barnevernet har fått betydelig oppmerksomhet i mediene og vært gjenstand for offentlig debatt i Norge, Polen og internasjonalt. Vi mener at det er behov for pålitelig og tilgjengelig informasjon om barnevernet og spørsmål rundt tillit og innvandrere, på ulike språk. Derfor finnes denne rapporten foruten på norsk, også i en engelsk og en polsk utgave. Årsaken er at saksfeltet har høy politisk relevans, og at det vekker stor interesse internasjonalt, politisk, men spesielt i media. Målet med denne rapporten er å gi forskere, journalister, de som arbeider i feltet, og publikum for øvrig forsknings- og faktabasert informasjon.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙