Zaufanie Ponad Granicami: Przegląd Literatury Badawczej Dotyczącej Kwestii Zaufania Społecznego, Migracji, Oraz Instytucji Pomocy Społecznej i Ochrony Praw Dziecka

Report – other

Korzeniewska, Lubomiła; Marta Bivand Erdal; Natasza Kosakowska-Berezecka & Magdalena Żadkowska (2019) Zaufanie Ponad Granicami: Przegląd Literatury Badawczej Dotyczącej Kwestii Zaufania Społecznego, Migracji, Oraz Instytucji Pomocy Społecznej i Ochrony Praw Dziecka [Trust across Borders: A Review of the Literature on Trust, Migration and Child Welfare Services]. Gdańsk.

Kwestie zaufania społecznego pomiędzy rodzinami migrantówI i norweskim Urzędem Ochrony Praw Dziecka (UOPD) przykuły w ostatnich latach uwagę mediów i były przedmiotem debaty publicznej nie tylko w Norwegii i w Polsce ale także na arenie międzynarodowej. Z tego względu uważamy, że istnieje potrzeba zapewnienia wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką wiarygodnych, rzeczowych i łatwo dostępnych informacji na temat instytucji ochrony praw dziecka oraz zaufania do instytucji publicznych wśród przedstawicieli mniejszości. Z uwagi na znaczenie polityczne powyższych zagadnień oraz zainteresowanie krajowych i międzynarodowych mediów tą tematyką, prezentowany raport jest dostępny w języku angielskim, polskim oraz norweskim. Jego celem jest dostarczenie naukowcom, dziennikarzom, praktykom i ogółowi społeczeństwa informacji opartych na rzetelnych badaniach i faktach.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙