Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen

Book chapter

Ottosen, Rune (1993) Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen [News Filters and News Criteria in the Coverage of the Invasion of Panama], in Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Oslo: Samlaget

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙