Afrika i verdensøkonomien: Utvikling og underutvikling

Non-refereed Journal Article

Hveem, Helge (1976) Afrika i verdensøkonomien: Utvikling og underutvikling [Africa in the World Economy: Development and Underdevelopment], Internasjonal Politikk(2): 729–746.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙