Makt og avmakt. Teknologiens kommersialisering og menneskets behov

Non-refereed Journal Article

Hveem, Helge (1974) Makt og avmakt. Teknologiens kommersialisering og menneskets behov [Power and Powerlessness. The Commercialization of Technology and Human Needs], Internasjonal Politikk(4): 737–757.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙