​Kjønn og kaste: en landsbystudie fra Sri Lanka

Master thesis

Skjønsberg, Else (1975) ​Kjønn og kaste: en landsbystudie fra Sri Lanka [Gender and Caste: a Village Study from Sri Lanka]. MA thesis, Department of Sociology, Univeristy of Oslo, Oslo.

Magisteravhandling i sosiologi, Universitetet i Oslo, 1975

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙