Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο

PRIO Report

Mullen, Fiona; Michalis Florentiades & Mustafa Besim (2020) Επιτυγχάνοντας το Μέρισμα της Ειρήνης στην Κύπρο [Delivering the Cyprus Peace Dividend]. PRIO Cyprus Centre Report: 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Η έκθεση The Cyprus Peace Dividend Revisited που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2014 ήταν η πρώτη προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί το μέρισμα της ειρήνης χρησιμοποιώντας όχι μόνο μία πρόβλεψη ανά τομέα αλλά και μία πρόβλεψη για τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TFP). Είχε προηγηθεί η σειρά τριών μελετών με τίτλο Η επόμενη μέρα (Day After) που επίσης εκδόθηκε από το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη (PRIO) που πρώτο πρότεινε την ιδέα ενός μερίσματος από την ειρήνη στην Κύπρο με τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών πρόβλεψης.

Στην παρούσα αναθεώρηση, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι διαιρεμένες οικονομίες της Κύπρου έχουν αγγίξει τα όριά τους όσον αφορά το δυναμικό τους. Χωρίς λύση στο κυπριακό πρόβλημα που να ενώνει δύο μικρές οικονομίες, οι οικονομίες της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας (ΕΚΚ) και της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας (ΤΚΚ), θα συνεχίσουν να μην παρουσιάζουν οικονομίες κλίμακας, ενώ οι πολύ μεγάλες και γεμάτες προοπτικές νέες αγορές της Τουρκίας για την ΕΚΚ και της ΕΕ για την ΤΚΚ θα συνεχίσουν να μένουν εκτός πρόσβασης. Αυτοί οι παράγοντες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά στις γυναίκες και τους νέους, και θα καταστήσουν και τις δύο κοινότητες ευάλωτες σε οικονομικές κρίσεις. Επιπρόσθετα, χωρίς την καταλυτική δράση μίας λύσης του κυπριακού προβλήματος, η ΕΚΚ και η ΤΚΚ κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν να υποφέρουν από όλες τις συνέπειες που υπάρχουν λόγω του κυπριακού προβλήματος, που παρουσιάζονται ως περιστάσεις ελλειμματικής διακυβέρνησης και απουσίας ελέγχων και ισορροπιών.

Ακόμη και σύμφωνα με πολύ συντηρητικές υποθέσεις και δύο διαφορετικές μεθοδολογίες προβλέψεων, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η λύση μιας ενωμένης Κύπρου θα παρείχε αρκετή ώθηση στους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών, της ναυτιλίας και των επαγγελματικών υπηρεσιών με τα μεγαλύτερα οφέλη να πηγαίνουν στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο. Τα πρώτα 20 χρόνια από τη λύση του κυπριακού, οι συγγραφείς αναμένουν το κατά κεφαλή εισόδημα – ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) να είναι κατά μέσο όρο €6.800-€11.000 υψηλότερο σε περίπτωση λύσης από όσο σε περίπτωση μη λύσης, και τα εισοδήματα της ΤΚΚ θα αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 80-90% των εισοδημάτων της ΕΚΚ, σε σύγκριση με το ποσοστό 63,4% μη λύσης. Επίσης αναμένουν ότι το οικονομικό μέγεθος (ΑΕΠ) θα είναι μεγαλύτερο κατά ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ €11 και €17,4 δις 1. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των προβλέψεών τους, ο μέσος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι 3,8% με λύση και μόλις 2,3% με την υφιστάμενη κατάσταση.

Το αν θα επιτευχθεί το υψηλότερο σενάριο των προβλέψεων, θα εξαρτηθεί από το κατάλληλο μίγμα πολιτικών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η εκ των προτέρων προσεκτική προετοιμασία· η ύπαρξη ισχυρών θεσμών· μία τεχνική προσέγγιση σε σχέση με τις μεταβατικές περιόδους· η αντιμετώπιση του ζητήματος των νικητών και των χαμένων· και τέλος – όπως αποδεικνύεται από τις αυξανόμενες σχετικές διεθνείς έρευνες – η μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙