Ender protestene med bare nok en rapport?

Popular article

Arellano, Adrian; Christian Davenport & Håvard Mokleiv Nygård (2020) Ender protestene med bare nok en rapport? [Will the US protests simply end in another report?], Aftenposten (46–47). 11 June.

Read the op-ed here

Etter attentatet på Martin Luther King jr. i mai 1968 kom det en bølge av protester som oversteg alt USA hadde opplevd selv i et allerede turbulent tiår. Men sporene av vold og uro strekker seg enda lenger tilbake. George Floyd var ingen Martin Luther King, men drapet på ham understreker en lang historie av statlig sanksjonert undertrykking, diskriminering og vold mot svarte amerikanere. Men det minner oss også om en like lang historie av organisering, mobilisering, sivil motstand og sivil ulydighet i protest mot denne behandlingen. George Floyd-demonstrasjonene i 2020 er i så måte den siste episoden i en lang historie av opprør.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙