(Etnik olarak) bölünmüş bir adada çevre koruma ve çevresel iş birliği: Kıbrıs’taki durum

PRIO Report

Hadjimichael, Maria & Klitos Papastylianou (2019) (Etnik olarak) bölünmüş bir adada çevre koruma ve çevresel iş birliği: Kıbrıs’taki durum [Environmental protection and cooperation in an (ethnically) divided island: The case of Cyprus]. PRIO Cyprus Centre Report: 6. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Çevre hem barış-kuruculuğu potansiyeline sahip, hem de çatışmayı daha da kötüleştirme potansiyeline sahip bir unsur olarak değerlendirilir. Dolayısıyla uluslararası çatışma ve barış-kuruculuğu ajandasında önemli bir konu haline gelmiştir. Çevre, barış-kuruculuğu ve güvenlik alanlarında çalışan birçokhükümetler-arası kuruluş, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü, ve araştırma ve savunuculuk kuruluşları vardır. Bu PCC raporu çevre ve çevrenin barışkurucu potansiyelini Kıbrıs adasında tarih boyunca yapılanlara bakarak ele almaktadır ve çevre koruma alanında yardımcı olacak ve iki taraf arasında anlamlı bir iş birliği kuracak sürdürülebilir bağlar bulmayı amaçlamaktadır. 1998 yılından başlayarak bu rapor adada çevre alanında iş birliğinin nasıl sonuçlar yarattığını incelemekte ve iş birliğinin farklı seviyelerde (resmi yönetim seviyesinden çevre alanında çalışan örgütlere ve sivil topluma) nasıl başarısız veya başarılı olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Devamında bir Ara Bölge'de bir Barış Parkı, Natura 2000 alanlarından oluşan bir ağ ve ada çapında Biyosfer Sahaları, Ara Bölge'de vahşi doğanın ortasında iki-toplumlu bir ekolojik çalışmalar merkezi ve iş birliği yapmak isteyenler veya çevre alanında bilgi paylaşımında bulunmak isteyenlerin bir iletişim aracı olarak kullanabileceği internet üzerinden bir ekolojik platform gibi bir dizi öneri yapılmaktadır. Faaliyetlerini açıkça politik olarak kabul edenlerin Kıbrıs sorununun sürdürülebilir çözümüne yönelik daha güçlü bağlar kurabildikleri belirtilmektedir. Bunların, çevrenin barış-kurucu potansiyelinden daha uzun-vadeli, sürdürülebilir fırsatlar yaratabilecekleri söylenmektedir.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙