Vitenskapsdiplomatiets bidrag i Midtøsten

Popular article

Harpviken, Kristian Berg (2019) Vitenskapsdiplomatiets bidrag i Midtøsten [Science Diplomacy in the Middle East], Bistandsaktuelt. 12 November.

Forskningsbasert dialog kan være et viktig bidrag til å løse Midtøstens utfordringer. Ved å engasjere kunnskapsmiljøene, bringe til torgs nye innsikter, samt legge til grunn forskningens etiske forpliktelse til sannhet, kan vi legge grunnlaget for dialog mellom forskjellige land og aktører som ellers kan finne det vanskelig å snakke sammen.

Read the op-ed here

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙