Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia

Journal article

Erdal, Marta Bivand; Carl Henrik Knutsen & Arnfinn H. Midtbøen (2019) Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia [Internationalization, Diversity and Discrimination in Norwegian Academia], Nytt Norsk Tidsskirft 36 (3): 288–295.

Download Reviewed, pre-typeset version
.pdf

This is the Reviewed, pre-typeset version of the article. The final, definitive version can be found at the journal’s website. This publication may be subject to copyright: please visit the publisher’s website for details. All rights reserved.

Read the article here

En ny rapport fra Akademiet for yngre forskere (AYF) viser at yngre forskere i Norge har positive holdninger til internasjonalisering i akademia. Samtidig opplever hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn diskriminering og manglende inkludering. AYF etterlyser bred debatt om disse funnene, og målrettede tiltak for å komme utfordringene til livs.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙