Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia

Peer-reviewed Journal Article

Erdal, Marta Bivand; Carl Henrik Knutsen & Arnfinn H. Midtbøen (2019) Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia [Internationalization, Diversity and Discrimination in Norwegian Academia], Nytt Norsk Tidsskirft 36(3): 288–295.

Download Reviewed, pre-typeset version
.pdf
Read the article here

​En ny rapport fra Akademiet for yngre forskere (AYF) viser at yngre forskere i Norge har positive holdninger til internasjonalisering i akademia. Samtidig opplever hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn diskriminering og manglende inkludering. AYF etterlyser bred debatt om disse funnene, og målrettede tiltak for å komme utfordringene til livs.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙