Kommer Kina til å gjenoppbygge Afghanistan, Irak og Syria?

Popular article

Carrozza, Ilaria & Henrik Buljo Anstorp (2021) Kommer Kina til å gjenoppbygge Afghanistan, Irak og Syria? [Will China rebuild Afghanistan, Iraq and Syria?], Aftenposten. 4 September.

Read the op-ed here

Kinas interesser i Midtøsten har lange historiske røtter. De siste tjue årene har Kinas innflytelse i regionen derimot vokst kraftig.

I dag pleier Kina relasjoner med sentrale aktører på tvers av tradisjonelle konfliktlinjer i Midtøsten. Regionen er også sentralt plassert langs «Ett belte, en vei»-initiativet, som er Kinas forsøk på å gjenopprette oldtidens silkevei.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙